TheottawamusicianTheottawamusician Free MP3 Download

Genre Enka

 1. Yozakura Oshichi - Karen
 2. Aiaidaiko - Yuki Maeda
 3. Sanzakoishigure - Yuki Maeda
 4. Firecrackers - Aska Japanese Drum Troupe
 5. sanzakoishigure (original Karaoke) - Yuki Maeda
 6. Dragon Fall - Aska Japanese Drum Troupe
 7. aiaidaiko(original karaoke) - Yuki Maeda
 8. Warriors - Aska Japanese Drum Troupe
 9. Water - Pit Er Pat
 10. Tokyo kirigirisu - Yuki Maeda
 11. kaerisobireta Hurusato Wa - Yuki Maeda
 12. Hayasan! - The Taiko Festival - Aska Japanese Drum Troupe
 13. Miren no Kaikyou - 八木春子
 14. Hagure Dori - 福島光二
 15. NISHIYAMA BOJOU YASURAGINO KYOUTO - 西小路 一葉
 16. Tsugarukaikyo Fuyugeshiki - Karen
 17. Kaette Koi Yo - Karen
 18. Chavez Ravine - Pit Er Pat
 19. Godspot - Pit Er Pat
 20. Specimen - Pit Er Pat
 21. Summer Rose - Pit Er Pat
 22. Emperor of Charms - Pit Er Pat
 23. Nightroom - Pit Er Pat
 24. 釜山発 - Yuki Maeda

In this Enka music genre, we summarize popular songs this year and music that is popular all the time, especially the Enka songs genre that is popular internationally.